Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Ouder worden kan specifieke psychische veranderingen met zich mee brengen. Soms kunnen die veranderingen maken dat u zelf of uw omgeving zich geen raad weten met de situatie. Onderzoek en behandeling door een gespecialiseerde psycholoog kan bijdragen aan een verbetering van de situatie.

Het Behandelcentrum Sutfene in De Lunette biedt in samenwerking met Klimmendaal revalidatiespecialisten revalidatie voor mensen met een lichamelijke beperking uit de regio Zutphen. De behandelaars en revalidatiespecialisten ondersteunen u bij de weg naar herstel of bij het tegengaan van verdere beperking, zodat u uw leven (weer) zo zelfstandig mogelijk kunt inrichten. Oefeningen vinden plaats in de oefenzaal, de oefen- en beweegtuin of in het therapeutisch zwembad. Meer informatie over revalidatie, behandelaanbod en -trajecten vindt u op de site van Klimmendaal revalidatiespecialisten.

CVA-Revalidatie Unit (CRU)

De beperking kan een gevolg zijn van een ongeval of een hersenbloeding, maar het kan ook zijn dat een chronische aandoening of ouderdom de oorzaak is. Sutfene heeft een CVA-revalidatie unit (CRU) samen met Klimmendaal revalidatiespecialisten. De CRU is specifiek ingericht voor cliënten die een beroerte hebben gehad.

CVA-Herstel Unit (CHU)

Wanneer bij een beroerte een terugkeer naar huis niet meer mogelijk lijkt, biedt de CVA-herstel unit (CHU) de mogelijkheid tot revalidatie gericht op het wonen in een woning in De Lunette of een andere zorginstelling. Cliënten met andere aandoeningen gaan naar een Kort Durende Zorg (KDZ) afdeling.

Kortdurende Zorg+ (KDZ+)

De dynamiek van een ziekenhuis- en/of revalidatieomgeving is vaak te belastend voor mensen met cognitieve achteruitgang door het ouder worden, de ziekte van Parkinson of dementie. Om ook voor deze mensen een optimale revalidatie te bieden, om zo snel mogelijk weer thuis te zijn, is de afdeling KDZ+ ontwikkeld.

Op de afdeling KDZ+ wordt in nauwe samenwerking met de mantelzorger bekeken welk dagritme het beste aangehouden kan worden of welke omgangsvormen we het beste kunnen hanteren. Daarnaast vindt aanvullende therapie plaats en zijn een psycholoog, specialist ouderengeneeskunde (SO) en maatschappelijk werk als vaste consulenten toegevoegd aan het team. Ook andere disciplines bijvoorbeeld de trajectbegeleider dementie of een gespecialiseerde verpleegkundige kunnen onderdeel vormen van het team om de cliënt heen. Via Sutfene of vanuit de thuissituatie. Het team KDZ+ stelt alles in het werk om de cliënt zo snel mogelijk weer in de vertrouwde omgeving terug te krijgen na een (ziekenhuis)opname.

Staat u er wel eens bij stil wat u allemaal doet op een dag?

Uzelf aankleden, het huishouden doen, lezen, fietsen, werken, de computer gebruiken… Het zijn vanzelfsprekende handelingen die u dagelijks doet, zonder er veel bij na te denken.
Tot het niet meer gaat, bijv. door een ongeval of omdat ouder worden u belemmert bij het bewegen.

Het maakt u meer afhankelijk van de hulp van anderen. Toch is dit vaak niet nodig. Met ergotherapie leert u namelijk praktische oplossingen te gebruiken voor dagelijkse problemen.

  • Mevrouw Smit heeft een beroerte gehad en kan haar linkerhand niet goed meer gebruiken; de ergotherapeut heeft haar geleerd om eenhandig te kunnen koken.
  • Ineke Vos heeft al lange tijd reumatische klachten. Het verzorgen en tillen  van haar baby geeft daardoor problemen .De ergotherapeut heeft Ineke gerichte adviezen gegeven en verder heeft zij met succes een aantal hulpmiddelen uitgeprobeerd waaronder een aangepaste draagzak.

  • De heer Jansen kan door zijn aandoening niet bukken waardoor hij zijn moestuin niet meer kan onderhouden Samen met de ergotherapeut heeft hij met succes aangepast tuingereedschap uitgeprobeerd.
  • Mevrouw de Vries is licht dementerend en heeft moeite met het bedienen van de wasmachine. De ergotherapeut heeft een eenvoudig stappenplan gemaakt en op de belangrijke knoppen een sticker geplakt. Na hiermee een aantal keren geoefend te hebben kan mw. nu weer zelf haar was doen.

Rijvaardigheidstrainingen

Ergotherapie Sutfene verleent naast directe cliëntbehandelingen, ook rijvaardigheidstrainingen in opdracht van de gemeente Zutphen en Lochem. Dit gebeurt in het kader van de WMO (Wet op de  Maatschappelijke Ondersteuning). Het betreft het geven van rij-instructie maar ook het beoordelen van de rijgeschiktheid met scootmobiel, electrische rolstoel of driewielfiets en het omgaan hiermee in het verkeer. Kijk voor meer informatie ook bij het WMO Zorg-loket van Het Plein in Zutphen.
Ook als u particulier een scootmobiel, elektrische rolstoel of aangepaste fiets heeft aangeschaft of wilt gaan aanschaffen kunt bij Ergotherapie Sutfene terecht voor adviezen en/of rijlessen.

Denkt u dat een ergotherapeut iets voor u kan doen?

Neem dan contact op met het Sutfene Behandelcentrum, via 0575 594171 of mail naar behandelcentrum@sutfene.nl.
Het werkgebied omvat de gemeenten Zutphen, Lochem (Eefde, Gorssel, Harfsen, Almen), Bronckhorst (Steenderen, Wichmond, Vorden) en verder ook Brummen, Voorst, Empe en Epse.
Meestal is er sprake van doorverwijzing door huisarts of specialist. In veel gevallen kunnen cliënten ook zonder verwijzing bij onze ergotherapeuten terecht.

Alle ergotherapeuten van Ergotherapie Sutfene staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.
Ergotherapie wordt zowel voor de thuiswonende cliënt als de mantelzorger vergoed via de Basisverzekering van de zorgverzekeraars. Wij maken met u een afspraak om bij u thuis de situatie door te spreken en samen naar oplossingen te zoeken. Geen twee mensen en geen twee situaties zijn hetzelfde. Iedere oplossing en ieder advies is daarom maatwerk.

Natuurlijk kunnen bewoners van Sutfene ook van onze diensten en deskundigheid gebruik maken.

Sutfene heeft gespecialiseerde behandelaars die bij u thuis komen, of die u uitnodigen voor behandeling in één van onze locaties. Om er zeker van te zijn dat u alle behandelingen vergoed krijgt, heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Alle behandelingen die we in onze locaties aan cliënten aanbieden, worden ook bij u thuis gegeven als u zelfstandig woont.

Kosten

De kosten voor behandeling zijn onderdeel van uw zorgarrangement wanneer u op basis van een WLZ-indicatie bij Sutfene verblijft. Hetzelfde geldt wanneer u voor revalidatie bij Sutfene bent opgenomen. Wanneer u zelfstandig woont en gebruik wilt maken van onze behandeldiensten, hangt de vergoeding af van uw polis bij uw zorgverzekeraar.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het aanvragen van een behandeling kunt u contact opnemen met het Sutfene Behandelcentrum, telefoon 0575 - 594 171 of e-mail naar behandelcentrum@sutfene.nl.