header behandeling

Het Behandelcentrum Sutfene in De Lunette biedt in samenwerking met Klimmendaal revalidatiespecialisten revalidatie voor mensen met een lichamelijke beperking uit de regio Zutphen. De behandelaars en revalidatiespecialisten ondersteunen u bij de weg naar herstel of bij het tegengaan van verdere beperking, zodat u uw leven (weer) zo zelfstandig mogelijk kunt inrichten. Oefeningen vinden plaats in de oefenzaal, de oefen- en beweegtuin of in het therapeutisch zwembad. Meer informatie over revalidatie, behandelaanbod en -trajecten vindt u op de site van Klimmendaal revalidatiespecialisten.

CVA-Revalidatie Unit (CRU)

De beperking kan een gevolg zijn van een ongeval of een hersenbloeding, maar het kan ook zijn dat een chronische aandoening of ouderdom de oorzaak is. Sutfene heeft een CVA-revalidatie unit (CRU) samen met Klimmendaal revalidatiespecialisten. De CRU is specifiek ingericht voor cliënten die een beroerte hebben gehad.

CVA-Herstel Unit (CHU)

Wanneer bij een beroerte een terugkeer naar huis niet meer mogelijk lijkt, biedt de CVA-herstel unit (CHU) de mogelijkheid tot revalidatie gericht op het wonen in een woning in De Lunette of een andere zorginstelling. Cliënten met andere aandoeningen gaan naar een Kort Durende Zorg (KDZ) afdeling.

Kortdurende Zorg+ (KDZ+)

De dynamiek van een ziekenhuis- en/of revalidatieomgeving is vaak te belastend voor mensen met cognitieve achteruitgang door het ouder worden, de ziekte van Parkinson of dementie. Om ook voor deze mensen een optimale revalidatie te bieden, om zo snel mogelijk weer thuis te zijn, is de afdeling KDZ+ ontwikkeld.

Op de afdeling KDZ+ wordt in nauwe samenwerking met de mantelzorger bekeken welk dagritme het beste aangehouden kan worden of welke omgangsvormen we het beste kunnen hanteren. Daarnaast vindt aanvullende therapie plaats en zijn een psycholoog, specialist ouderengeneeskunde (SO) en maatschappelijk werk als vaste consulenten toegevoegd aan het team. Ook andere disciplines bijvoorbeeld de trajectbegeleider dementie of een gespecialiseerde verpleegkundige kunnen onderdeel vormen van het team om de cliënt heen. Via Sutfene of vanuit de thuissituatie. Het team KDZ+ stelt alles in het werk om de cliënt zo snel mogelijk weer in de vertrouwde omgeving terug te krijgen na een (ziekenhuis)opname.