header-wonen

De Raad van Toezicht heeft de heer Ben van Gent (61) benoemd tot bestuurder van zorgorganisatie Sutfene per 1 april 2017. De heer Van Gent volgt mevrouw Oplaat op. Manda Oplaat heeft in december te kennen gegeven per 1 februari 2017 haar rol als bestuurder over te dragen.

BenVanGent webDe heer Van Gent heeft ruime en recente ervaring in de ouderenzorg. De afgelopen zeven jaar was hij lid van de raad van bestuur bij Florence in Den Haag. Van oorsprong is Van Gent huisarts. Daarna heeft Van Gent diverse functies bekleed zoals interim bestuurder en/of manager bij onder andere zorgverzekeraars, zorgorganisaties en zorggerelateerde organisaties.

Kom iedere donderdag van 14 tot 15 uur met ons gymmen!

Bewegen is gezond, voor jong en oud. Uit onderzoek blijkt dat door te bewegen het proces van ouder wordt vertraagd, zowel lichamelijk als geestelijk. Langer vitaal blijven, wie wil dat nou niet. Sutfene is vorig jaar maart op Het Bornhof een gymnastiekgroep voor senioren gestart. De huidige deelnemers beleven veel plezier aan het gezamenlijk bewegen.

Maandag 19 december hebben 12 leerlingen van Trajectum, die bij Sutfene aan de Coehoornsingel werken, hun diploma Assistent Horeca en Voeding in ontvangst genomen. Tijdens de feestelijke diploma-uitreiking waren familieleden, vrienden, begeleiders en oud-docenten aanwezig. In september 2015 zijn de leerlingen van Trajectum gestart met de bbl-opleiding. Onder leiding van een Aventus-docent volgden de leerlingen twee ochtenden per week theorie- en praktijklessen op Sutfene. Voor het praktijkexamen reisden de leerlingen drie ochtenden af naar Apeldoorn, waar de horeca-opleiding van Aventus is gevestigd. De diploma’s zijn uitgereikt door Jan Buijserd, manager Entreeschool Aventus.

Diplomering Trap1 web

‘De Beltrumse Harmonica Spelers’ zijn ook weer van de partij

Op zaterdagmiddag 31 december vanaf 14.30 uur sluiten we 2016 af met het jaarlijkse oudjaarsbal op Het Spijk Sutfene in Eefde. Traditiegetrouw komt de muziekgroep ‘De Beltrumse Harmonica Spelers’ het oudjaarsbal muzikaal opluisteren. De groep bestaat uit zeven mannen, die allemaal een muziekinstrument bespelen, waaronder de harmonica. 

Voor de locatie Gorssel binnen Sutfene zoeken wij, op zeer korte termijn, voor maximaal
1 jaar een:

Interim operationeel manager,
28-32 uur per week


Sutfene is een moderne, toekomstgerichte aanbieder van ouderenzorg die sterk in ontwikkeling is. De organisatie telt ruim 900 betrokken medewerkers en 500 trouwe vrijwilligers. Als regionale instelling biedt Sutfene een uitgebreid scala aan woon-, zorg- en welzijnsdiensten vanuit locaties in Zutphen, Eefde, Gorssel en Warnsveld.
Binnen Sutfene hebben wij een veranderingstraject in gang gezet waarbij gewerkt wordt met zelforganiserende teams. Tevens hebben wij een nieuwe functiemix, waarbij de zorgteams bestaan uit: wijkmanager/wijkverpleegkundige/zorgmedewerkers/woonassistent en een teamondersteuner.

In de huidige sterk veranderende (ouderen)zorgsector waarbij actieve participatie van de cliënt en diens nabije betrokkenen maatschappelijk gestimuleerd wordt, de financieringsstromen krapper worden én de bedrijfsvoering scherper moet, anticipeert Sutfene door haar actuele strategische visie, missie en (her)positionering. Gebaseerd op maatschappelijk ondernemen en het leveren van toegevoegde waarde. Uitgaande van de hedendaagse kijk op zorg en welbevinden, zoals Sutfene deze heeft ontwikkeld.
Om deze ontwikkelingen verder vorm te geven, uit te dragen en te bewaken is Sutfene op zoek naar een stevige interim operationeel manager.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Geeft leiding aan zo’n 100 medewerkers
 • Draagt verantwoordelijkheid over de kwaliteit en dienstverlening, beleidsuitvoering, beheren van budget en het te voeren personeelsbeleid
 • Motiveert en stimuleert zorgmedewerkers ten tijden van verandering
 • Legt verantwoording af aan de verantwoordelijke wijkmanager

Wat wij vragen

 • Meerjarige ervaring als (team) manager in de VVT sector is een duidelijke pré
 • Stevige persoonlijkheid met reflecterend vermogen, natuurlijk gezag en stijlflexibiliteit
 • Maakt zich snel zaken eigen maakt betreffende planning en organisatie
 • Is praktisch ingesteld en een groot probleemoplossend vermogen in praktische zin
 • Is betrokken bij de zorgverlening en is in staat structuur aan te brengen
 • Zet medewerkers in hun kracht
 • Staat stevig in zijn/haar schoenen en is waar nodig volhardend doch sociaal
 • Open en constructieve wijze van medewerkers motiveren en enthousiasmeren
 • Per direct beschikbaar

Functie eisen

 • Beschikt over een aantoonbaar HBO werk- en denkniveau.
 • Beschikt over relevante managementervaring
 • Heeft affiniteit en kennis van de ouderenzorg

Salaris

Inschaling conform cao VVT, FWG 60.