header-wonen

Vanaf vrijdag 2 mei verzorgt cateringbedrijf de Biologische Keuken de maaltijden in restaurant De Berkel van Sutfene locatie St. Elisabeth. Diezelfde middag vindt de feestelijke opening van de keuken plaats. Vanaf 16.30 uur bent u van harte welkom om van het buffet te komen proeven. Kosten hiervoor bedragen €3,50 p.p.

Zorgmedewerkers niveau 2 krijgen mogelijkheid tot bijscholing

De zorg in Nederland verandert. Sutfene verandert hierin mee. De afgelopen jaren is de complexiteit van zowel de intra- als de extramurale zorgvraag toegenomen. Om in de toekomst deskundig met deze complexere zorgvraag om te kunnen blijven gaan en haar cliënten optimaal te kunnen blijven bedienen, gaat Sutfene haar deskundigheidsniveau verhogen.

Maakte u gebruik van zorg vanuit de AWBZ of de Wmo?

In 2015 verandert er veel in de zorg. Gemeenten en zorgverzekeraars krijgen meer taken. Wat er voor u verandert, hangt af van de zorg en ondersteuning die u nu gebruikt (uit de AWBZ of de Wmo).

Op de website https://www.hoeverandertmijnzorg.nl/volwassenen/ouderen staat uitgelegd wat de veranderingen in de zorg voor u betekenen. U vindt er bijvoorbeeld de overgangsregelingen die gelden.

Meer informatie vindt u ook op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hervorming-langdurige-zorg/vraag-en-antwoord/veranderingen-awbz-en-wmo.html.

Op maandag 31 maart tekende Anna Jansonius, een van de specialisten ouderengeneeskunde bij Sutfene, een samenwerkingsovereenkomst met huisartsen Van der Grinten en Prins uit Warnsveld en twee particuliere huizen van Domus Magnus: Welgelegen en Ter Weegen in Warnsveld.

De Raad van Toezicht van Sutfene heeft mevrouw Manda Oplaat per 1 mei a.s. benoemd als nieuwe bestuurder van Sutfene. Zij volgt bestuurder a.i. Willem Romijn op. Manda Oplaat heeft ruime managementervaring binnen de zorgsector.

Zij bekleedde diverse directiefuncties bij ziekenhuizen, in de verpleging- en verzorgingshuissector en de gehandicaptenzorg. Manda Oplaat was sinds januari 2013 programmadirecteur veranderen bij het CIZ, Centrum indicatiestelling zorg. Willem Romijn verlaat Sutfene per 1 maart. Hij blijft tot 1 mei als adviseur verbonden aan Sutfene.