Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Om de kwaliteit van onze zorgverlening goed te kunnen peilen, wordt binnen Sutfene tweejaarlijks een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd door onafhankelijk en geaccrediteerd meetbureau, Kiwa Carity. Cliënten en vertegenwoordigers worden gevraagd hun mening te geven over hoe zij onder meer de geboden zorg en activiteiten, sfeer, privacy en veiligheid van hun woon- en leefomgeving ervaren. 

Cliëntwaardering 2015

Het doel van het cliëntwaarderingsonderzoek is een goed beeld te krijgen van de mate van tevredenheid en verbeterpunten binnen de organisatie op te sporen. In het voorjaar van 2015 heeft de laatste meting plaatsgevonden. De algemene conclusie is dat Sutfene goede resultaten heeft geboekt. De resultaten worden per wijk door de Wijkmanager gedeeld met de cliënten en/of eerste contactpersonen en de medezeggenschapsraden. Vervolgens gaat men aan de slag met de verbeterpunten.

Aanbevelingscijfer

Om de klanttevredenheid te meten, is onder andere de vraag gesteld: ‘In hoeverre zou u de instelling aanbevelen bij uw vrienden en familie?’. Deze vraag kon men beantwoorden door een score te geven van 0 -zeer onwaarschijnlijk- tot 10 -zeer waarschijnlijk-.
In onderstaande tabel ziet u het aanbevelingscijfers per afdeling/locatie, afgezet tegen de landelijke spiegelgroep en het aanbevelingscijfer van de meting die bij Sutfene is gedaan in 2013.

Verzorging

 

Meting 2015

Landelijke spiegel

Meting 2013

De Borkel

8.00

8.03

8.17

Olypoort

8.18

8.03

7.07

Saltpoort

7.91

8.03

7.07

Thuiszorg

 

Meting 2015

Landelijke spiegel

Meting 2013

Thuiszorg totaal

8.44

8.54

8.30

De Borkel

8.31

8.54

8.64

Bornhof

8.81

8.53

8.55

St. Elisabeth

7.83

8.54

7.35

Het Spijk

8.50

8.54

8.18

Verpleging voor mensen met een lichamelijke beperking (Somatiek)

 

Meting 2015

Landelijke spiegel

Meting 2013

Somatiek totaal

7.80

8.03

7.76

Vischpoort

7.40

8.03

7.97

Verpleging voor dementerenden (Psychogeriatrie)

 

Meting 2015

Landelijke spiegel

Meting 2013

Psychogeriatrie totaal

7.56

7.86

7.93

Berkelpoort

8.27

7.86

7.71

Laarpoort

7.65

7.86

7.83

Veerpoort

6.67

7.86

7.25

De Flora

7.67

7.86

geen gegevens

Spijk Bungalows

7.22

7.86

8.77

Spijk Hoeve

7.80

7.86

7.87