header behandeling

Fysiotherapie richt zich op problemen in het dagelijks bewegen. Het Sutfene Behandelcentrum is gespecialiseerd in behandeling van chronisch zieken en (kwetsbare) ouderen met vaak een complexe gezondheidsproblematiek. Denk hierbij aan de ziekte van Parkinson, CVA, reuma en behandeling rond orthopedische operaties.

Zowel bewoners van Sutfene als externe cliënten kunnen van onze diensten en deskundigheid gebruik maken. Meestal is er sprake van doorverwijzing door huisarts of specialist. In sommige gevallen kunnen cliënten ook zonder verwijzing bij onze fysiotherapeuten terecht.

Naast ziektes en beperkingen is een te rustige levensstijl een mogelijke oorzaak voor achteruitgang bij ouderen. Juist op oudere leeftijd is het belangrijk om actief te blijven. Bewegen en trainen is tot op hoge leeftijd mogelijk en helpt juist problemen te voorkomen. Ook daarbij kan de fysiotherapeut u adviseren en begeleiden.

Alle fysiotherapeuten staan geregistreerd bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Voor meer informatie kunt u bellen met het Behandelcentrum, telefoon 0575 - 594 171 of een e-mail sturen naar behandelcentrum@sutfene.nl.

Avondopenstelling

Uw afspraak liever in de avond? Dat kan.
De fysio- en oefentherapeuten van Sutfene staan ook ’s avonds tussen 18:00 en 21:00 uur voor u klaar. Neem voor mogelijkheden contact op met uw therapeut of met het Behandelcentrum.