header-wonen

St. Elisabeth is een modern vormgegeven woon-zorgcomplex, prachtig gelegen tegen de oude stadsmuur van het centrum van Zutphen. Het is een complex van levensloopbestendige woningen voor ouderen, die hier naar persoonlijke behoefte individuele dienstverlening ontvangen.

Er zijn huurwoningen voor één of tweepersoonshuishoudens. Huurders ontvangen individuele dienstverlening op basis van indicatie en persoonlijke behoeften.

Eén of meerdere dagdelen per week verpleging, verzorging, begeleiding en/of behandeling is mogelijk voor thuiswonende ouderen met lichamelijke problemen of psychische achteruitgang (dementie). Met de behandeling willen we de zelfredzaamheid in stand houden en waar mogelijk verbeteren. Daarnaast wordt de thuissituatie ontlast, terwijl opname in een verpleeghuis wordt uitgesteld of voorkomen.

In Zutphen biedt Sutfene gespecialiseerde dagbehandeling. Dagbehandeling De Linie is gehuisvest in St. Elisabeth. De Linie biedt begeleiding en ondersteuning aan thuiswonende ouderen met psychogeriatrische problemen. Een tijdelijke opname, bijvoorbeeld tijdens de vakantieperiode of wegens tijdelijke ontlasting van mantelzorg, is mogelijk.

Wonen met Zorgindicatie

Heeft u zorg nodig en wilt u in aanmerking komen voor een appartement in locatie St. Elisabeth (Zutphen), het Bornhof (Zutphen), Het Spijk (Eefde) of De Borkel (Gorssel)? Kijk dan bij wonen met zorg.

Wonen zonder Zorg

De locaties St. Elisabeth, het Bornhof, Het Spijk en De Borkel (inclusief steunpunten) beschikken ook over appartementen voor 55-plussers die geen zorgvraag hebben. De toewijzing verloopt via de betreffende woningcorporatie. Kijk voor meer informatie bij wonen zonder zorg

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met onze medewerkers van het Advies- en ontmoetingsplein via 0575 - 594 446 of stuur een e-mail naar info@sutfene.nl.

Bezoekadres

Geweldigershoek 39 
7201 NC Zutphen

Postadres

Postbus 283 
7200 AG Zutphen

Tel 0575 - 594 444 of stuur een e-mail.

St. Elisabeth contactgegevens

St. Elisabeth
Geweldigershoek 39
7201 NC Zutphen

0575 - 594444

info@sutfene.nl

Agenda st. Elisabeth

Geen evenementen