header-wonen

Voor de locatie Gorssel binnen Sutfene zoeken wij, op zeer korte termijn, voor maximaal
1 jaar een:

Interim operationeel manager,
28-32 uur per week


Sutfene is een moderne, toekomstgerichte aanbieder van ouderenzorg die sterk in ontwikkeling is. De organisatie telt ruim 900 betrokken medewerkers en 500 trouwe vrijwilligers. Als regionale instelling biedt Sutfene een uitgebreid scala aan woon-, zorg- en welzijnsdiensten vanuit locaties in Zutphen, Eefde, Gorssel en Warnsveld.
Binnen Sutfene hebben wij een veranderingstraject in gang gezet waarbij gewerkt wordt met zelforganiserende teams. Tevens hebben wij een nieuwe functiemix, waarbij de zorgteams bestaan uit: wijkmanager/wijkverpleegkundige/zorgmedewerkers/woonassistent en een teamondersteuner.

In de huidige sterk veranderende (ouderen)zorgsector waarbij actieve participatie van de cliënt en diens nabije betrokkenen maatschappelijk gestimuleerd wordt, de financieringsstromen krapper worden én de bedrijfsvoering scherper moet, anticipeert Sutfene door haar actuele strategische visie, missie en (her)positionering. Gebaseerd op maatschappelijk ondernemen en het leveren van toegevoegde waarde. Uitgaande van de hedendaagse kijk op zorg en welbevinden, zoals Sutfene deze heeft ontwikkeld.
Om deze ontwikkelingen verder vorm te geven, uit te dragen en te bewaken is Sutfene op zoek naar een stevige interim operationeel manager.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Geeft leiding aan zo’n 100 medewerkers
 • Draagt verantwoordelijkheid over de kwaliteit en dienstverlening, beleidsuitvoering, beheren van budget en het te voeren personeelsbeleid
 • Motiveert en stimuleert zorgmedewerkers ten tijden van verandering
 • Legt verantwoording af aan de verantwoordelijke wijkmanager

Wat wij vragen

 • Meerjarige ervaring als (team) manager in de VVT sector is een duidelijke pré
 • Stevige persoonlijkheid met reflecterend vermogen, natuurlijk gezag en stijlflexibiliteit
 • Maakt zich snel zaken eigen maakt betreffende planning en organisatie
 • Is praktisch ingesteld en een groot probleemoplossend vermogen in praktische zin
 • Is betrokken bij de zorgverlening en is in staat structuur aan te brengen
 • Zet medewerkers in hun kracht
 • Staat stevig in zijn/haar schoenen en is waar nodig volhardend doch sociaal
 • Open en constructieve wijze van medewerkers motiveren en enthousiasmeren
 • Per direct beschikbaar

Functie eisen

 • Beschikt over een aantoonbaar HBO werk- en denkniveau.
 • Beschikt over relevante managementervaring
 • Heeft affiniteit en kennis van de ouderenzorg

Salaris

Inschaling conform cao VVT, FWG 60.