header-wonen

Maandag 19 december hebben 12 leerlingen van Trajectum, die bij Sutfene aan de Coehoornsingel werken, hun diploma Assistent Horeca en Voeding in ontvangst genomen. Tijdens de feestelijke diploma-uitreiking waren familieleden, vrienden, begeleiders en oud-docenten aanwezig. In september 2015 zijn de leerlingen van Trajectum gestart met de bbl-opleiding. Onder leiding van een Aventus-docent volgden de leerlingen twee ochtenden per week theorie- en praktijklessen op Sutfene. Voor het praktijkexamen reisden de leerlingen drie ochtenden af naar Apeldoorn, waar de horeca-opleiding van Aventus is gevestigd. De diploma’s zijn uitgereikt door Jan Buijserd, manager Entreeschool Aventus.

Diplomering Trap1 web

Trajectum voert sinds enkele jaren de horeca uit in De Lunette van Sutfene. Dit is een arbeidsmatige dagbesteding. Hierin staat ontwikkeling en doorgroei van de leerlingen centraal. De afgelopen jaren heeft de samenwerking tussen Sutfene en Trajectum steeds verder vorm gekregen. Alle taken in de Brasserie, de kroeg De Buren en Maaltijdservices worden uitgevoerd door de leerlingen van Trajectum onder begeleiding van medewerkers van Sutfene en Trajectum. Om de goede dienstverlening richting bewoners te ondersteunen is vanuit Sutfene de mogelijkheid geboden om in samenwerking met Aventus een bbl-opleiding tot Assistent Horeca en Voeding te volgen.

In september 2015 zijn 13 leerlingen van Trajectum gestart met de opleiding. In november 2015 is een leerling overgestapt naar de entreeopleiding bij Aventus, de overige 12 leerlingen zijn verder gegaan bij de Lunette. Een docent van Aventus kwam gedurende twee ochtenden naar Lunette, waar de leerlingen theorie- en praktijklessen hebben gevolgd. De leerlingen drie ochtenden naar Apeldoorn geweest waar de horeca-opleiding van Aventus gevestigd is, hier hebben ze hun praktijkexamen gedaan. Alle leerlingen hebben, naast de lessen, een portfolio gemaakt waarvoor ze huiswerkopdrachten kregen en daarnaast stageopdrachten uitgevoerd op de werkvloer die beoordeeld zijn door de praktijkbegeleiders. 2 leerlingen hebben in juli 2016 hun diploma behaald en 10 leerlingen hebben op 5 december het verlossende woord gekregen, het diploma is gehaald!