header-wonen

‘Ervaring bij Sutfene en een diploma rijker’

Dinsdag 7 februari 2017 zijn 24 medewerkers van zorgorganisatie Sutfene gestart met de opleiding Verzorgende IG bij opleider Aventus. Dat de animo voor deze mbo-opleiding groot is, bleek al tijdens de informatiebijeenkomst ‘Wij zoeken zorgtoppers die werken en leren combineren’ in november. 75 belangstellenden waren op deze bijeenkomst afgekomen. Uit de vele sollicitatiebrieven die wij vervolgens ontvingen, zijn naar aanleiding van een sollicitatiegesprek en de capaciteitentest bij Aventus, 24 enthousiaste en gemotiveerde studenten uitgekozen. De groep is heel gemêleerd: diverse leeftijden en achtergronden. Alle samenwerkingspartijen, Het Plein, UWV, Aventus en Sutfene, zijn trots op dit resultaat. Wij wensen alle studenten veel werk- en studieplezier.
7-2-2017 Klas VIG Sutfene bij Aventus gestart 1 web

Intern opleiden noodzakelijk

Intern opleiden is noodzakelijk, om ook in de toekomst de toenemende complexere zorgvraag het hoofd te bieden. De afgelopen jaren is de complexiteit van zowel de intra- als de extramurale zorgvraag toegenomen. De zorgcomplexiteit vereist dat alle zorgmedewerkers minimaal op niveau 3 IG zorg verlenen. In 2016 hebben bijna 70 medewerkers van Sutfene middels het intern opleiden door Aventus hun diploma Verzorgende IG behaald.