header-wonen

De deuren staan open van 13.00 tot 15.00 uur

Op zaterdag 1 juli zijn van 13.00 tot 15.00 uur de deuren open van de gerenoveerde kleinschalige woonvoorziening voor complexe Psychogeriatrische Zorg (PG) op Het Spijk, Zutphenseweg 202 in Eefde. Wij zijn trots op het resultaat. Tijdens het open huis willen wij dit graag aan de inwoners van Eefde, werkzoekenden en andere belangstellenden laten zien. Na 1 juli gaan wij de nieuwe ruimtes inrichten en is de woonzorgvoorziening alleen nog toegankelijk voor de bewoners en zijn/haar familie. De verhuizing van de bewoners vindt eind augustus plaats. Naast het bezichtigen van de groepswoningen op 1 juli, zijn er kraampjes met informatie over vacatures en de activiteiten voor senioren/ouderen die door team Activiteiten en Welzijn worden georganiseerd.

Woonvoorziening PG is uniek en onderscheidend

De kleinschalige woonvoorziening voor PG bestaat sinds 1999 en moest worden aangepast aan de laatste wet- en regelgeving. Het Spijk kreeg destijds bij de opening landelijke bekendheid, omdat de kleinschalig woonvoorziening voor PG uniek en baandoorbrekend was in die tijd. Nog steeds is de woonzorgvoorziening voor psychogeriatrische zorg van Het Spijk actueel en onderscheidend:

  • Kleinschalige groepswoningen gelegen op de begane grond.
  • Een ruime, veilige en op de beleving georiënteerd loopgebied. Deze wordt wederom ingericht volgens het gedachtengoed van geriater Anneke van der Plaats, schrijfster van ‘De wondere wereld van dementie’.
  • De veilige en goed toegankelijke binnentuin.
  • De opnamemogelijkheid voor echtparen.
  • De koppeling met het wijkontmoetingscentrum, het restaurant en het woonzorgcentrum.
  • Het landelijke dorpse karakter en directe aansluiting op de leefsfeer met het dorp Eefde.

Welkom

Iedereen is van harte welkom! Familie, mantelzorgers, wijkbewoners, medewerkers van Sutfene en andere geïnteresseerden, kom gerust een kijkje nemen. Tijdens het Open Huis zijn er meerdere medewerkers van Sutfene aanwezig om de vragen van alle belangstellenden te beantwoorden.

Vacatures

Ook verpleegkundigen, verzorgenden IG die op zoek zijn naar een nieuwe werkuitdaging verwelkomen wij graag. Door de renovatie zijn er per september meer plekken voor PG-cliënten in de groepswoningen beschikbaar. Meer bewoners betekent dus ook meer personeel. Tijdens het Open Huis is ook wijkmanager Frank Mossink aanwezig. Wil je tijdens het open huis met Frank Mossink kennismaken en van gedachten wisselen over werken bij Het Spijk, stuur dan alvast een mailtje naar hrm@sutfene.nl.