header-wonen

Veel organisaties in de ouderenzorg kampen nog met de financiële nasleep van de bezuinigingen van de laatste vier jaren. Ook Sutfene heeft daar last van, mede doordat de gevolgen van de reorganisatie 2015-2017 nog voelbaar zijn. Sutfene gaat 2017 afsluiten met een negatief resultaat.

Naast de overheidsbezuinigingen heeft het tekort ook andere oorzaken. Veel vacatures werden niet ingevuld, waardoor Sutfene te veel uitzendkrachten moest inzetten. Verder had de organisatie een relatief hoog ziekteverzuim.

Sutfene ziet 2018 optimistisch tegemoet. De overheid heeft de nood van de zorgsector immers ingezien en stelt komend jaar meer geld voor de zorg beschikbaar, ook voor Sutfene. Daarnaast is Sutfene de fase van de forse reorganisatie voorbij. In december zijn bijna alle vacatures opgevuld.

Sutfene blijft mensen intern opleiden om in de zorg aan de slag te gaan. Hiervoor zijn samenwerkingsverbanden gelegd met middelbare scholen, Aventus en met hogescholen. In februari 2017 startte er weer een klas Verzorgende IG in samenwerking met Aventus, ‘Werken bij Sutfene en leren bij Aventus’. Verder zijn op dit moment de voorbereidingen van leerafdelingen, die starten in februari 2018, in volle gang. Sutfene ziet door deze ontwikkelingen de kans op een gezonde exploitatie in 2018 stijgen.

Dinsdag is het personeel door bestuurder Ben van Gent op de hoogte gebracht van de stand van zaken en van de voorgenomen maatregelen.