header-wonen

Maandag 19 december hebben 12 leerlingen van Trajectum, die bij Sutfene aan de Coehoornsingel werken, hun diploma Assistent Horeca en Voeding in ontvangst genomen. Tijdens de feestelijke diploma-uitreiking waren familieleden, vrienden, begeleiders en oud-docenten aanwezig. In september 2015 zijn de leerlingen van Trajectum gestart met de bbl-opleiding. Onder leiding van een Aventus-docent volgden de leerlingen twee ochtenden per week theorie- en praktijklessen op Sutfene. Voor het praktijkexamen reisden de leerlingen drie ochtenden af naar Apeldoorn, waar de horeca-opleiding van Aventus is gevestigd. De diploma’s zijn uitgereikt door Jan Buijserd, manager Entreeschool Aventus.

Diplomering Trap1 web

‘De Beltrumse Harmonica Spelers’ zijn ook weer van de partij

Op zaterdagmiddag 31 december vanaf 14.30 uur sluiten we 2016 af met het jaarlijkse oudjaarsbal op Het Spijk Sutfene in Eefde. Traditiegetrouw komt de muziekgroep ‘De Beltrumse Harmonica Spelers’ het oudjaarsbal muzikaal opluisteren. De groep bestaat uit zeven mannen, die allemaal een muziekinstrument bespelen, waaronder de harmonica. 

Voor de locatie Gorssel binnen Sutfene zoeken wij, op zeer korte termijn, voor maximaal
1 jaar een:

Interim operationeel manager,
28-32 uur per week


Sutfene is een moderne, toekomstgerichte aanbieder van ouderenzorg die sterk in ontwikkeling is. De organisatie telt ruim 900 betrokken medewerkers en 500 trouwe vrijwilligers. Als regionale instelling biedt Sutfene een uitgebreid scala aan woon-, zorg- en welzijnsdiensten vanuit locaties in Zutphen, Eefde, Gorssel en Warnsveld.
Binnen Sutfene hebben wij een veranderingstraject in gang gezet waarbij gewerkt wordt met zelforganiserende teams. Tevens hebben wij een nieuwe functiemix, waarbij de zorgteams bestaan uit: wijkmanager/wijkverpleegkundige/zorgmedewerkers/woonassistent en een teamondersteuner.

In de huidige sterk veranderende (ouderen)zorgsector waarbij actieve participatie van de cliënt en diens nabije betrokkenen maatschappelijk gestimuleerd wordt, de financieringsstromen krapper worden én de bedrijfsvoering scherper moet, anticipeert Sutfene door haar actuele strategische visie, missie en (her)positionering. Gebaseerd op maatschappelijk ondernemen en het leveren van toegevoegde waarde. Uitgaande van de hedendaagse kijk op zorg en welbevinden, zoals Sutfene deze heeft ontwikkeld.
Om deze ontwikkelingen verder vorm te geven, uit te dragen en te bewaken is Sutfene op zoek naar een stevige interim operationeel manager.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Geeft leiding aan zo’n 100 medewerkers
 • Draagt verantwoordelijkheid over de kwaliteit en dienstverlening, beleidsuitvoering, beheren van budget en het te voeren personeelsbeleid
 • Motiveert en stimuleert zorgmedewerkers ten tijden van verandering
 • Legt verantwoording af aan de verantwoordelijke wijkmanager

Wat wij vragen

 • Meerjarige ervaring als (team) manager in de VVT sector is een duidelijke pré
 • Stevige persoonlijkheid met reflecterend vermogen, natuurlijk gezag en stijlflexibiliteit
 • Maakt zich snel zaken eigen maakt betreffende planning en organisatie
 • Is praktisch ingesteld en een groot probleemoplossend vermogen in praktische zin
 • Is betrokken bij de zorgverlening en is in staat structuur aan te brengen
 • Zet medewerkers in hun kracht
 • Staat stevig in zijn/haar schoenen en is waar nodig volhardend doch sociaal
 • Open en constructieve wijze van medewerkers motiveren en enthousiasmeren
 • Per direct beschikbaar

Functie eisen

 • Beschikt over een aantoonbaar HBO werk- en denkniveau.
 • Beschikt over relevante managementervaring
 • Heeft affiniteit en kennis van de ouderenzorg

Salaris

Inschaling conform cao VVT, FWG 60.

Tussen 18.00 en 20.00 uur is de start
vanuit De Lunette, Coehoornsingel 3

lichtjestocht Sutfene

Op dinsdag 20 december vindt weer de jaarlijkse Lichtjestocht in Zutphen plaats. De tocht is in en om De Lunette, een zorghuis van Sutfene aan de Coehoornsingel 3, nabij het centrum van Zutphen. De route is met waxinelichtjes verlicht. Niet alleen de bewoners van De Lunette en andere locaties van Sutfene, kunnen de lichtjestocht lopen. Iedereen is welkom! Jong en oud kan tussen 18.00 en 20.00 uur starten aan de wandeling, die buiten en binnen De Lunette is.

‘Gezonde basis is gelegd, tijd voor nieuwe ambities’

2016-12-05 Manda Oplaat bestuurder SutfeneManda Oplaat, bestuurder van Sutfene, heeft kenbaar gemaakt dat zij haar functie als bestuurder van zorgorganisatie Sutfene in Zutphen, per februari 2017 gaat overdragen.

Manda Oplaat: ‘Wij hebben met elkaar een bewogen periode achter de rug. Helaas was een reorganisatie noodzakelijk om de personele kosten te reduceren en aan te laten sluiten bij het ontvangen overheidsbudget. Door de toenemende vraag naar complexe zorg was het nodig om het deskundigheidsniveau van onze medewerkers te verhogen. Om dit te bereiken, hebben wij een strategie en zorgconcept ontwikkeld, gebaseerd op ‘Onze kijk op zorg en welbevinden’. Daarnaast is een ambitieus scholingsplan gerealiseerd. Een gezonde basis is gelegd om kwalitatief goede zorg aan onze cliënten in de regio Zutphen te blijven leveren. Met de afronding van deze boeiende doch intensieve jaren is voor mij het moment gekomen om deze bestuurdersrol over te dragen. Nu is de tijd gekomen om nieuwe persoonlijke ambities in mijn loopbaan mogelijk te maken. Bij de nieuwe bestuurder ligt een belangrijk accent op de borging van de ingezette koers’.