header-wonen

Ons gedachtengoed vormt de basis voor het beeld van de toekomst van Sutfene. Dat gedachtengoed is opgebouwd uit onze missie, visie en kernwaarden.

Missie

De missie van Sutfene beschrijft een diepgewortelde overtuiging. Het beschrijft waarom we doen wat we doen; datgene waar wij in geloven. Het beschrijft wat ons drijft om te zijn wie we zijn; en vanuit ons hart dat te doen wat we doen. Dat hebben wij als volgt onder woorden gebracht.

Iedere mens is uniek voor ons. Bij Sutfene staan uw wensen en behoeften centraal.
Wat u van ons kunt en mag verwachten hebben we samengevat in drie klantbeloften.

Wij geloven in de kracht van mensen en in ons vermogen om in onze omgeving dé partner bij het ouder worden te zijn. Dat doen wij door deskundig en vanuit ons hart samen te werken en te zoeken naar oplossingen die het beste bij mensen passen en uitvoerbaar zijn.
Het is belangrijk dat wij weten hoe onze zorg- en dienstverlening worden ervaren door onze cliënten, hun familie en hun mantelzorgers.

Sutfene is een dienstverlenende organisatie met ongeveer 1000 medewerkers en 500 vrijwilligers. Wij verlenen onze diensten vanuit onze eigen locaties in Zutphen, Eefde, Gorssel en Warnsveld. In de hele regio leveren we 24 uur per dag thuiszorgdiensten. Iedere locatie heeft een eigen sfeer en eigen karakter, maar kan altijd terugvallen op de deskundigheid van de stichting.

Om de kwaliteit van onze zorgverlening goed te kunnen peilen, wordt binnen Sutfene jaarlijks een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd door een onafhankelijk en geaccrediteerd meetbureau. Tegenwoordig meet Sutfene haar cliënttevredenheid op twee manieren.

Via Zorgkaart Nederland nodigen wij interviewpanels uit om met onze cliënten in gesprek te gaan in de intramurale en de extramurale zorg. De reacties worden verwerkt via www.zorgkaartnederland.nl. De reacties worden twee keer per jaar door Sutfene bekeken, geanalyseerd en omgezet in waardevolle verbeteringen voor de dienstverlening. De resultaten worden per wijk door de Wijkmanager gedeeld met de teams en de medezeggenschapsraden. Vervolgens gaat men aan de slag met de verbeterpunten.

Daarnaast vraagt Sutfene aan haar cliënten via de zorgleefplanbesprekingen en via de multidisciplinaire overleggen of de cliënten tevreden zijn. Hiervoor hanteren we een Net Promotor Score (NPS). De resultaten van deze metingen worden zichtbaar via het managementinformatiesyteem.