header-wonen

pdf Download hier de jaarrekening van 2018 (pdf)

pdf Download hier de jaarrekening van 2017 (pdf)

pdf Download hier de jaarrekening van 2016 (pdf)

In geval van verschillen of inconsistenties tusse de op deze site opgenomen teksten en cijfermatige opstellingen en die in de originele jaarrekening zoals gedeponeerd bij het Handelsregister respectievelijk het CIBG, prevaleert de laatste.