header-wonen

Wij geloven in de kracht van mensen en in ons vermogen om in onze omgeving dé partner bij het ouder worden te zijn. Dat doen wij door deskundig en vanuit ons hart samen te werken en te zoeken naar oplossingen die het beste bij mensen passen en uitvoerbaar zijn.
Het is belangrijk dat wij weten hoe onze zorg- en dienstverlening worden ervaren door onze cliënten, hun familie en hun mantelzorgers.

Samenwerking

Wij blijven met cliënten, familie en mantelzorgers in gesprek om ervoor te zorgen dat mensen met een zorgvraag het overzicht kunnen houden en in staat worden gesteld om de regie over hun leven te kunnen blijven voeren. Daarnaast dragen deze gesprekken bij aan het optimaliseren van de doeltreffendheid en doelmatigheid van onze zorg. De cliënt zelf en de mensen daar omheen (familie en mantelzorger) zijn ervaringsdeskundigen en vormen tezamen een belangrijke basis voor samenwerking.

Cliëntenraad

Het overleg tussen bestuurder en Cliëntenraad in het kader van de cliëntmedezeggenschap is van wezenlijk belang. De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) en het instellingsbesluit cliëntmedezeggenschap Sutfene liggen hier aan ten grondslag.De Cliëntenraad komt maandelijks voor overleg bij elkaar, met de bestuurder als overlegpartner. De Cliëntenraad wordt door een onafhankelijke voorzitter voorgezeten. 

Contactpersonen

De Cliëntenraad werkt met contactpersonen per locatie. Op die manier krijgt de raad vanuit de verschillende locaties van Sutfene informatie over de kwaliteit van leven en zorg.

Huiskamer- en groepsgesprekken

Naast een actieve rol in de Cliëntenraad kunnen cliënten, familie en mantelzorgers tijdens huiskamer-en of groepsgesprekken hun ervaringen uitwisselen met de zorgmedewerkers, de teamondersteuner en/of de wijkverpleegkundige. De contactpersoon vanuit de Cliëntenraad zal zo veel mogelijk bij deze gesprekken aanwezig zijn.

Contact opnemen met de Cliëntenraad van Sutfene?

Voor vragen of meer informatie over cliëntmedezeggenschap kunt u terecht bij uw wijkmanager en/of bij de coördinator cliëntmedezeggenschap via: 06 - 231 516 52 of per e-mail: clientenraad@sutfene.nl. 
U kunt uw vragen of opmerkingen ook aan ons mailen door onderstaand formulier in te vullen en op "Verzenden" te klikken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Documenten

Flyer  
pdf U kunt de informatie over de Cliëntenraad ook downloaden als pdf (1 pagina, 65 KB). 
Jaarverslag  
pdf Lees het jaarverslag 2018 van de Cliëntenraad (pdf, 11 pag, 1 Mb)