header-wonen

Ons gedachtengoed vormt de basis voor het beeld van de toekomst van Sutfene. Dat gedachtengoed is opgebouwd uit onze missie, visie en kernwaarden.

Missie

De missie van Sutfene beschrijft een diepgewortelde overtuiging. Het beschrijft waarom we doen wat we doen; datgene waar wij in geloven. Het beschrijft wat ons drijft om te zijn wie we zijn; en vanuit ons hart dat te doen wat we doen. Dat hebben wij als volgt onder woorden gebracht.


“Wij geloven in de kracht van mensen en in ons
vermogen om in onze omgeving dé partner bij het
ouder worden te zijn.”

Daarbij gaan wij er vanuit dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen wijk kunnen wonen, gebruikmakend van hun eigen kracht en welbevinden, en door het inzetten van de juiste zorg en ondersteuning.

Visie

Onze visie beschrijft hoe we doen wat we doen. Het beschrijft de manier waarop we invulling geven aan datgene waar we in geloven. Dat hebben wij als volgt verwoord.

“Dat doen wij door deskundig en vanuit ons hart
samen te werken en te zoeken naar oplossingen die
het beste bij mensen passen en uitvoerbaar zijn.”

Wij hebben dus vanuit ons hart oprechte belangstelling voor de persoonlijke situatie en wensen van mensen. Wij zoeken naar oplossingen die het beste bij hen passen en uitvoerbaar zijn binnen de gemaakte afspraken. Daarvoor werken we deskundig samen. Zowel vanuit de verschillende vakgebieden binnen Sutfene, als die van onze partners.

Kernwaarden

In aansluiting op onze missie en visie, handhaven we onze kernwaarden. Zij vormen het ethisch kompas en bieden houvast voor de verankering van de missie en visie in de dagelijkse praktijk. Onze kernwaarden zijn:

“Betrokken, Kundig, Samen.”

De kernwaarde betrokken weerspiegelt een gevoel van oprechte betrokkenheid, rechtstreeks vanuit het hart. Wij zijn oprecht betrokken bij mensen. De kernwaarde kundig laat zich vertalen in onze overtuiging dat mensen er altijd op mogen rekenen dat zij bij ons de beste zorg krijgen. Zorg die wordt verleend door kundige, professionele zorgverleners. De kernwaarde samen staat voor het leggen van verbindingen: verbindingen met de mensen met een zorgvraag en zijn of haar omgeving (denk aan mantelzorgers, vrijwilligers, familie), met ketenpartners en met stakeholders.