header-wonen

Wij willen met het realiseren van onze strategie de volgende doelstellingen bereiken:

  • het stimuleren en bevorderen van het welbevinden en de vitaliteit van mensen
  • het verder verbeteren van kwaliteit en veiligheid en het continu en duurzaam verhogen van de deskundigheid van onze medewerkers
  • het verstevigen en intensiveren van de zichtbare aanwezigheid in de wijk en het vereenvoudigen van de toegankelijkheid van onze dienstverlening
  • het verbeteren van de doeltreffendheid en de doelmatigheid van zorg en het intensiveren van multidisciplinaire samenwerking in netwerkverband
  • het bevorderen van de duurzaamheid en veerkracht van onze producten en diensten
  • het doorvoeren van innovaties in het zorgproces, gericht op preventie, vereenvoudiging, doelgerichtheid, doeltreffendheid, kosteneffectiviteit, kwaliteit en lerend vermogen.